İPSD - İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği

TİP Olağanüstü Kongresi Delegelerine Çağrı

Devrimci Öğrenci Birliği, Yapı İşçileri Sendikası, İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği, Demokratik Devrim Derneği, Türkiye Tiyatrocular Sendikası ve 17 Nisan Derneği tarafından 24-25 Aralık 1968 tarihinde düzenlenen “Devrimci Eylemin Bugünkü Sorunları” konulu açık oturuma katılan DÖB Başkanı Deniz Gezmiş, YİS Sözcüsü Sa­dık Göksu, İPSD Sözcüsü Prof. Dr. İsmet Sungurbey, İPSD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hikmet Kıvılcımlı, DDD Üyesi Şevki Akşit, YİS Genel Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sercan ve oturumu izlemiş bulunan dinleyiciler aşağıdaki sonuçlara varmışlar ve bu sonuçların TİP Olağanüstü Kongresi delegelerine bir çağrı olarak bildirilmesine karar vermişlerdir:

 

TİP Olağanüstü Kongresi Delegelerine Çağrı