İPSD - İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği

Sosyalist Gazetesi; 23 Mart 1971 Sayı.21 Kongre ilanı

 

 

Duyuru

 

28/3/1971 Pazar gü­nü saat 11,de Aksaray TÖS salonunda İŞSİZ­LİK VE PAHALILIK­LA SAVAŞ DERNE­ĞİMİZİN Genel Kong­resi vardır. Duyuru­lur.

 

 

GÜNDEM:

  • Açılış ve konuş­malar,
  • Faaliyet raporu­nun okunması,
  • Denetleme
  • Raporların tenkiti ve cevaplar,
  • Aklama,
  • Tüzük üstüne ko­nuşmalar
  • Dilek ve temen­niler
  • Seçimler

                                                           I.P.S.D.
                                                           YÖNETİM KURULU