İPSD - İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği

Ankara Savcılığına Savunma

Ankara Savcılığı tarafından Prof.Dr.İsmet Sungurbey  Dr.Hikmet Kıvılcımlı ve

Şevki Akşit hakkında açılan davanın savunması 30 Temmuz 1969