İPSD - İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği İzmir’de Ulaşım Zamlarını Protesto Etti

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği İzmir’de Ulaşım...

İPSD İzmir Şubeden Tiyatro Etkinliği

 

...
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği olarak AKP’giller’in elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yaptığı fahiş zamları İzmir’de protesto ettik.

 

...

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE İŞSİZLİĞİ VE PAHALILIĞI PROTESTO ETMEYE DEVAM EDİYOR

...

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE İŞSİZLİĞİ VE ZAMLARI PROTESTO ETTİ

...
Devrimci Mücadele Sayı 12 Sayfa 23, Kasım-Aralık 1993

 

Devrimci Mücadele Sayı 12 Sayfa 23, Kasım-Aralık 1993

 N. Ankut'un bu konuşmasından sonra, Kıvılcımlı'nın bizlere miras bıraktığı ve 12 Mart, 12 Eylül faşizmleri tarafından iki kapatılan ve üçüncü kez kurulan İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği Genel Başkanı Ayhan ERKAN yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:

"Merhaba Yoldaşlar,

"Ustamız hakkındaki düşüncelerimizi dün elimizden geldiğince size aktarmaya çalıştık. "Ustamızın bıraktığı yerden yürümeye çalışıyoruz. Nasıl yürüyoruz? Ustamızın teorik eserlerini tekrar gün ışığına çıkararak. Ustamızın o teorik emeklerinde aydınlattığı konuları, güncel politikalara yönelik polemikler yaparak. Artı; Ustamızın sadece teorik katkıları yoktu. Pratik, örgütlenme konusunda çeşitli örnek metot ve deneyleri de vardı bize bıraktığı. Ve biz buradan dalarak yürümeye çalışıyoruz. Ustamızın öğrencisi olmak, ardılı olmak zor iş arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz ve bu zorluğu başarmaya çalışıyoruz. "Bıraktığı pratik örgütlenme ve çalışma örneklerinden bir tanesi de İPSD (İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği) idi. 90 sonrası tekrar giriştiğimiz İPSD 'yi canlandırma sürecini hepiniz biliyorsunuz. 2,5 ay dayanabildiler. 2,5 ayda 3 kez baskın yedik. Birinde, bir baskında, içinde 6 yaşında çocuk da bulunan 32 kişi gözaltına alındı. Ve kapatıldı Derneğimiz. Ama yılmadık. Derneğimizi açtırıyoruz. Mahkeme kararıyla aklandık. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. İPSD'yi canlandıralım. Şubelerini açalım. Ustamıza layık öğrenciler olduğumuzu bir de o alanda tekrar göstermeye çalışalım. Fazla vaktinizi almayayım. Teşekkür ederim

Devrimci Mücadele Sayı 12 Sayfa 96, Kasım-Aralık 1993

Devrimci Mücadele Sayı 12 Sayfa 96, Kasım-Aralık 1993

 

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ (İPSD) YENİDEN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

 

12 Eylül faşizminden sonra üçüncü kez kurulan ve kurulduktan 2,5 ay sonra da haksız yere kapatılan İPSD, mahkeme kararı ile yeniden faaliyetlerine başladı. İPSD, ilk kez 1968'lerde kuruldu. İlk kurucuları arasında Hikmet Kıvılcımlı da vardı. Y.İ.S. (Yapı İşçileri Sendikası) Başkanı İsmet Demir, Yazar Orhan Kemal, İktisatçı Aslan Başer Kafaoğlu gibi dönemin tanınmış devrimci, demokratlarından oluşan kalabalık bir kurucular grubuyla kurulan derneğin başkanı ise Profesör İsmet Sungurbey'di. 12 Mart faşist darbesinden sonra kapatılan demek, 1978 yılında 2. kez kurulup, faaliyetlerini sürdüren dernek bu sefer de 12 Eylül faşist darbesini yapanlarca kapatıldı. 1992 yılında üçüncü kuruluşunu yapan demeğe, bu kez ancak 2,5 ay tahammül edebildiler. Tüzüğünün yasalara aykırılığı gerekçesiyle kapısı mühürlenip, hakkında kapatma davası acılan dernek 1yılı aşan bir yargılanma sonucunda aklandı. Aşağıda; mahkeme kararı ile faaliyetlerine yeniden başlayan İPSD Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun yaptığı basın açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

BİR YIL ÖNCE İSTANBUL VALİLİĞİ’NCE FAALİYETİ DURDURULARAK MÜHÜRLENEN İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ (İPSD)'NİN KAPATILMA İSTEMİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ.

 

Kuruluşundan 2,5 ay sonra kapatılan, bu 2,5 aylık sürede 3 defa polis baskınına uğrayan, 6 yaşında çocuk dahil olmak üzere 32 kişilik gözaltı geçiren demeğimiz İPSD aleyhine açılan dava 17.9.1993 günü mahkemece reddedildi.

05.10.1992 tarihinde mühürlenen derneğimizin davası 1 yıl sürdü. 17.3.1993 tarihli duruşmada savcının, derneğin kapatılması istemiyle açılan davanın reddedilmesi yönündeki mütealasına rağmen mahkemece 6 ay boyunca karar verilmemişti. Bu süre içindeki duruşmalarda "mahkeme hakiminin olmaması ve nöbetçi hakimin dosyayı inceleyememesi" gerekçesiyle dava 3 kez ertelendi. İçişleri Bakanlığı derneğimizin kapanması isteğini şu gerekçelere dayandırıyordu:

"Dernek emeğiyle geçinmek zorunda kalan Türkiye Halklarına dayanır” cümlesi içinde yer alan ve tüzüğün çeşitli maddelerinde tekrar edilen "Türkiye Halkları” kavramının Anayasanın başlangıç bölümünde ve 3. maddesinde ifadesini bulan " Türkiye Devleti, Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bir Bütündür " ilkesine aykırı düştüğü'';

Yine tüzükte yer alan; "Türkiye'yi pazar ve hammadde kaynağı yaparak sömüren emperyalizm ile mücadeleyi gerekli  görür … ve .... yurdumuz pazar ve hammade kaynağı olmaktan kurtarılıncaya kadar devam etmekte kararlıdır'' şeklindeki ifadenin içerdiği siyasal unsurlar nedeniyle 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 5.  maddesinin 11.  bendinde yer alan her türlü siyasi faaliyette bulunmak şeklinde ifade edilen yasak kapsamına girdiği ve ayrıca, Türkiye Devletini emperyalizm tarafından sömürülen bir ülke olarak nitelemesi nedeniyle de aynı kanunun 5. maddesinin 12. bendinde yer alan "Türkiye Devletinin manevi şahsiyetini kötülemek veya küçültmek yasağına aykırı düştüğü anlaşıldığından, 2908 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 5. maddesinin 1, 11, ve 12, bentlerinde belirlenen kurulması yasak amaçlı derneklerden olduğu anlaşılmıştır" şeklindeki gerekçesiyle derneğimizin faaliyeti durdurulmuş, dernek merkezimiz İstanbul Valiliği tarafından mühürlenmişti.

Derneğimizin tüzüğünde yer alan Türkiye Halkları kavramının doğruluğu ve ülkemizin emperyalizm tarafından sömürüldüğü gerçeği bu kararla bir kez daha kabul edilmiş oldu. Hukuk savaşını kazanmanın sevinci ve baskıların bizi yıldıramayacağı azmiyle gerekli başvuruları yapıp 1 senelik aradan sonra yeniden faaliyete başlıyoruz.

İşsizlik ve Pahalılık cehenneminde kavrulan Halklarımız  derneğimizde örgütlenmeye davet ediyoruz. 18.9.1993

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ

(İPSD)

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 24, Eylül-Ekim 1994

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 24, Eylül-Ekim 1994

 

BASIN AÇIKLAMASI:

 

ARAS KARGO İŞCİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

 

Ankara’da Aras Kargo İşçileri, İşsizlik-Pahalılık yangınına bedenlerini yakarak karşılık vermek istiyor...

Ortaçağvari çalışma koşullarından bezen, günde 10-12 saat çalışma karşılığında 2-2,5 milyon TL. ücret alan Aras Kargo İşçileri, 2 ay önce "ARTIK YETER!" dediler. Pahalılık yangınından bir nebze de olsa kurtulabilmek için, daha insanca çalışma koşullarına kavuşabilmek için "çare örgütlenmektedir" deyip DİSK Nakliyat- İş sendikasına üye oldular...

Parababalarında oyun çoktu. İşsizlik ve Pahalılığı yaratan Parababaları, Pahalılıktan kurtulmak isteyen işçileri İşsizlik yangınına atıverdi.

Ama Kargo işçilerinin gözü açılmıştı bir kez. Yiğitçe onurlu bir mücadele yolunu seçtiler. "İki şey istiyoruz: 1- İşe geri alınmak, 2- Sendikamızın kabul edilmesi. Yoksa kendimizi yakarız!" diyen Yiğit Kargo İşçisi, İşsizlik ve Pahalılığa karşı mücadele yolunu gösteriyor.

Kargo işçilerinin yanındayız, Kargo işçisinin haykırdığı:

"İşsizliğe, Pahalılığa, zama, zulme son!" sloganını birlikte haykırıyoruz.  30.8.1994

 

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği

(İPSD) Genel Başkanı

Av. Ayhan Erkan

 

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 25, Eylül-Ekim 1994

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 25, Eylül-Ekim 1994

 

 

BASIN ACIKLAMASI:

 

İŞCİ SINIFIMIZIN YÜZAKI YİĞİT ARAS KARGO İŞCİLERİNİN HAKLI DİRENİŞLERİNE YÖNELİK İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI VE TERÖRU PROTESTO EDİYORUZ

 

Ankara'da Parababaları Düzeninin yarattığı işsizlik ve pahalılık cehennemine teslim olmayacağını canları, kanları pahasına dostuna, düşmanına militanca mücadelesiyle ortaya koyarak gösteren yiğit Aras Kargo İşçileri; gözyaşartıcı bombalarla, panzerlerle, yerlerde sürüklenerek, yüzlerce özel tim görevlisinin katıldığı insanlık dışı bir operasyonla sabaha karşı işyerlerinden gözaltına alınmışlardır. Biz, Aras Kargo İşçilerine yönelik terörü, insanlık dışı saldırıları protesto ediyoruz. Aras Kargo İşçilerinin haklı direnişlerinin sonuna kadar yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm devrimci-demokrat kamuoyunu bu saldırılar karşısında duyarlı olmaya, İşçi Sınıfımızı ve Türkiye Halklarını Aras Kargo İşçilerinin onurlu mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz. 2.9.1994

 

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği (İPSD) Genel Başkanı

Av. Ayhan Erkan

 

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 65, Eylül-Ekim 1994

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 65, Eylül-Ekim 1994

 

 BASIN AÇIKLAMASI

 

PARABABALARI KENDİ YARATTIKLARI KRİZİN FATURASINI İŞCİ SINIFIMIZA VE EMEKCİ HALKLARIMIZA ODETİYOR

 

Parababaları iktidarının açıkladığı 5 Nisan "Ekonomik İstikrar Paketi"nin gerçek yüzü daha ilk günden belli olmuştu; Paket sermayenin açıklarını kapatmak için oluşturulmuştu. Sermayenin açıklarını ise, işçi sınıfı ve emekçiler kapatacaktı. Paketin özeti buydu...

Ve paket emekçilerin başında bir bomba gibi patladı:

Paramızın değeri ABD Emperyalizminin parası Dolar karşısında yüzde 40 düşürüldü. İğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlere yüzde 200'lere varan zamlar yağdırıldı.

Ve işten çıkartmalar çok kısa bir sürede işçi kıyımına dönüştü. Yüz binlerce işçimiz aileleriyle birlikte açlığa mahkum edildi. Yalnızca Tekstil işkolunda 40 bin işçimiz, Lastik, Petrol ve Kimya sektörlerinden 20 bin, KİT'lerden 25 bin geçici işçi, Belediyelerden ilk aşamada 10 bine yakın işçimiz İşsizler Ordusuna katıldı işverenler tarafından.

En son, Türk Finans-Kapitalistlerinin babası Koç'un Tofaş'ında 2.404 kardeşimize kıydılar. Yine aynı Koç'un Arçelik'inden 195 kardeşimiz, BEKO'dan 70 kardeşimiz kapı önüne bırakıldı. Ve Sabancı'nın MARSA Carft işyerinden 76 işçimiz işten atıldı.

Bu kıyım listesini uzatmak çok kolay ne yazık ki. Ama acı gerçeğin görülmesi için fazlasıyla yeterli…

Gerçek çok açık: Bir avuç parababası, 60 milyon insanımızı İşsizlik ve Pahalılığa mahkum ediyor. Edebiliyor.

Onlar bunu örgütlü oldukları için başarabiliyor.

Bu durum biz işçilere, emekçilere de bir gerçeklik dayatıyor:

Örgütlenmek: Ama gerçek sınıf örgütlerinde örgütlenmek.. Yoksa; bu örgütleri yaratmak...

Ve örgütlü olarak, tek yürek tek yumruk olarak mücadele etmek parababalarına karşı.

İşte bizim gerçeğimiz de bu…

Bu gerçekten hareketle parababalarının, halkımıza işsizlik ve pahalılığı kader gibi dayatmasını lanetliyor ve tüm halkımızı 1968 yılından bu yana her türden baskıya, yıllarca kapatılmalara, yıllarca süren yargılamalara karşın her defasında aklanarak yoluna devam eden ve kendini halklarımızın örgütlenmesinde bir araç olarak gören derneğimizde örgütlenmeye çağırıyoruz.

 

İŞSİZLİK VE PAHALILIKLA SAVAŞ DERNEĞİ

(İPSD)

Genel BaşkanV.
H.Arabulan

 

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 66, Eylül-Ekim 1994

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 66, Eylül-Ekim 1994

 

BASIN ACIKLAMASI

 

İŞCİ SINIFIMIZ VE KAMU EMEKCİLERİNİN 20 TEMMUZ EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ

 

İçinde yaşadığımız günler; başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm Emekçi Halklarımız açısından işsizlik ve pahalılık cehenneminden başka bir şey değildir.

Özellikle son 5 Nisan Kararlarıyla sermaye ve onun iktidarı bu cehennemi daha çekilmez kılmıştır. İşten çıkartmalar, özelleştirmeler, taşeronlaştırmalar, sendikasızlaştırmalar ve ateş pahası bir yaşam, tüm emekçi katmanlara dayatılıyor. Emeklilik yaşını geciktirerek, çalışan insanımızın tezgah/masa başında olumunu beklemesi ve mezarda emekli (!) edilmesi hedeflenmektedir. İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerine uymayarak işçilerin ekonomik kazanımları reddediliyor, sıfır toplu sözleşmeler bile dayatılabiliyor.

Kamu Çalışanlarının başta örgütlenme özgürlükleri olmak üzere daha insanca bir yaşam koşulları her gün gasp ediliyor. Başta Başbakan olmak üzere devletin en yetkili ağızları rahatlıkla "Memurların ücretlerine zam yapmayacağız" diyebiliyorlar.

Öte yandan; Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı gibi evrensel bir ilkeye rağmen halkları birbirlerine kırdırmayı hedefleyen "Kirli Savaş" giderek tırmandırılıyor. Savaşa harcanan Trilyonların fa turası ise işçi ve emekçi kitlelere çıkartılıyor.

Kısacası; 12 Eylül faşizminden sonra çıkardıkları, başta Anayasa olmak üzere tüm anti demokratik yasalarına bile uymayan sermaye ve onun iktidarı; İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halklarımıza hemen her gün ölümlerden olum beğendirmektedir. Hele hele bütün bu saldırıları DYP-SHP koalisyonuyla yapmış olmaları onlar için tadından yenmez oluyor. Sözde Sosyal Demokratların yedeklenerek yapıldığı saldırının sonuçları elbette tadından yenmez olacaktır.

Bütün bu saldırılar karşısında işçi sınıfımız ve kamu emekçileri, gücü oranında bir mücadele vermektedir. Değişik bölgelerde Direnişler, iş bırakma eylemleri geliştirilmektedir. En son Aras Kargo işçileri Ankara’da bu direniş halkalarına bir yenisini eklemişlerdir.

Fakat en demokratik hakkını arayan işçi ve memur jop, sopa ve dayakla susturulmak istenmektedir. Yakın geçmişte Gebze Belediyesi'nden atılanların direnişlerinin kırılması, İSTON işçilerinin direnişinin polis desteğinde kırılması en yeni örneklerdir.

İşte bu koşullarda gündeme gelen 20 Temmuz Eylemi; sömürüye, zulme, baskı ve işkenceye, işsizliğe ve pahalılığa karşı İşçi Sınıfımız ve Kamu Emekçilerinin üretimden gelen gücünü göstereceği anlamlı bir tepki olacaktır.

Sarı-gangster Türk-İş yöneticilerinin almak zorunda kaldıkları bu eylem kararı, onların her turlu içini boşaltma çabalarına karşı devrimci bir içerikte yerine getirilecektir.

İşçi sınıfımız ve Kamu Emekçileri, bu görevi yerine getirebilecek devrimci özün varlığını bugüne kadarki birçok eylemle kanıtlamıştır. Bu eylemle de kanıtlayacaktır. Buna inancımız tamdır.

Biz İPSD olarak, İşçi Sınıfımız ve Kamu Emekçilerinin bu eylemini desteklemek için 20 Temmuz'da onlarla birlikte olacağız. Basın emekçilerini ve tüm emekçi katmanlarımızı da bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz. 19.7.1994

İPSD Genel Sekreteri

Tacettin Çolak

 

 

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 67 Eylül-Ekim 1994

Devrimci Mücadele Sayı 13 Sayfa 65, Eylül-Ekim 1994